Şişecam A.Ş Kimyasallar Grubu Söyleşi

Şişecam Kimyasallar Gurubu Enformasyon Teknolojileri Müdürü Salih Bey ile sektörde yaşanan zorluklar, sektörün ihtiyaç duyduğu bilişim alt yapısı ve Gurubun kullandığı otomasyon sistemleri hakkında yaptığımız söyleşide değerli vaktini ve deneyimlerini bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz.

 

Trinoks: Salih Bey merhaba, bize kendinizden ve firmanızdan kısaca bahseder misiniz? Hangi sektörde hizmet vermektesiniz?

Salih Aydın: Firmamız Şişecam Kimyasallar Gurubu ben de grup içerisinde enformasyon teknolojileri müdürü olarak görev yapıyorum. Şirketimizin çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrikaları var. En büyük lokomotif şirketimiz soda sanayi A.Ş. , soda sanayi A.Ş.’nin Mersin’de soda ve kromsan fabrikaları var. Soda fabrikası, cam ve deterjan sektörüne sanayi ara malı üretiyor. Kromsan fabrikası ise, deri işlemlerinde kullanılan ürünleri üretiyor. Tabi bunların içerisinde en büyük şirketimiz Çayırova’da bulunan Cam Elyaf Sanayi A.Ş. bu firmamız da Cam takviyeli plastik üretiminde kullanılan bir aramalı cam elyaf üretimi yapıyor. Türkiye’de Soda, Krom ve Cam elyaf üretiminde şuanda firmamız tek üretici konumundadır.

 

Trinoks: Kimyasallar Gurubu içerisinde, cam üretimi için gerekli olan hammadde ve minerallerin araştırması ve geliştirmesine yönelik çalışmaları nasıl yürütüyorsunuz? Bu çalışmaları yürüten bir firmanız var mı?

Salih Aydın: Tabiî ki bu saydığımız işletmelerimizin haricinde ufak çapta çalışan firmalarımız da mevcut. Bunlardan bir tanesi de Cam iş Madencilik A.Ş.’dir. Cam iş Madencilik A.Ş. firması cam üretimine yönelik minerallerin Türkiye genelinde araştırmasını yapıyor. Bu konudaki AR-GE çalışmalarını yürütüyor ve hammadde sağlıyor. Bir diğer firmamız Mersinde Oksivit Kimya Sanayi A.Ş. hayvan yemi katkı maddesi üretmekte, bunların yanında yurtdışında fabrikalarımız var, Bosna’da Tuzla yöresinde bir soda üretimi yapan bir fabrikamız var. Soda Sanayinde Dünyada önemli bir yeri olan Solve ile Bulgaristan’da bir ortaklığımız var.

 

Trinoks: Kimyasallar Grubu’nun çalışan sayısı hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Salih Aydın: Kimyasallar Grubu’nun çalışan sayısı 3100 civarında bu rakamın 1000 kadarı memur geri kalan rakamında 2000 civarını işçi diyebiliriz. Trinoks: sektördeki rekabet ortamında bahsedebilir misiniz? Şişecam kimyasallar Grubu’nun sektör içerisindeki rekabet avantajları nelerdir. Salih aydın: Aslına bakarsanız firmamız ülke içerisinde bir rekabetle karşı karşıya değil, ülke içerisinde Cam Elyaf, Krom ve Soda üretiminde tek üreticiyiz. Rekabet bizim için uluslar arası arenada söz konusu,Krom ürünlerinde Avrupa’da ve Uzak Doğu’da ciddi rekabet var.

 

Trinoks: Kimyasallar Grubu içerisindeki şirketlerde kullandığınız bilişim altyapısı hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Salih Aydın: Bütün Şişecam Gruplarında ve firmalarında ortak bir IT altyapısı kullanılıyor, ortak bir network ağımız var bunun üzerinde açık bir sistem mimarisinde çalışıyoruz, Oracle veri tabanı kullanıyoruz. Şişecam 1976’dan başlayarak IT altyapısını belli bir seviyeye getirmiştir. Daha çok kendi IT altyapımızda geliştirdiğimiz uygulamaları kullanıyoruz, fakat firmalarımızın yut içerisinde ve yurt dışında hızlı büyümesi sonucunda, kendi içimizde geliştirdiğimiz yazılımların kullanılması biraz daha zorlaştı ve ERP paketleri firmalarımıza girmeye başladı. Kimyasallar Gurubu bu konuda öncülük etti diyebilirim. Ağustos 2006 itibariyle ASP seçimini yaptık ve Eylu 2006’dan itibaren Soda Sanayi A.Ş. uygulamayı başlattık, Haziran 2007’de Soda Sanayi A.Ş. kurumunun uygulamasını bitirip diğer kuruluşlarımıza başlamayı ve 2009’da IT altyapısını bitirmeyi planlıyoruz.

 

Trinoks: Müşterileriniz size, kullandığınız bilişim altyapısı ve otomasyon uygulamaları için bir yönlendirmede ya da diretmede bulunuyor mu? Bununla birlikte kullandığınız otomasyon uygulamalarının size kazandırdığı operasyonel ve finansal artıları nelerdir?

Salih Aydın: Günümüzde müşteri mutlaka ambalaj üzerinde ürüne ait bilgileri içeren bir etiket istiyor. Dolayısı ile bizi bu tür barkodlu uygulamalara iten müşteri istekleridir. Bir diğeri de kendi iç ihtiyaçlarımız, ürün çeşidimiz o kadar artmış durumdaki özellikle bazı kurumlarımızda Cam Elyafta, çok fazla sayıda ürün var. Ambar hacimlerimiz çok büyük, lokasyonlar çok fazla ve nihayetinde müşteri istekleri ve iç ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu tür otomatik veri toplama ve depolama uygulamalarına geçmemiz kaçınılmaz oldu. Bunlara ek olarak bir diğer ihtiyaç da, bu tür verilerin üretimden manüel olarak alınması ve saklanıp takip edilebilmesinin imkânsız olmasıdır. Gerek iş gücü tasarrufu açısından gerekse verilerin doğruluğu açısından çok kritik bir faktör.

 

Trinoks: Trinoks ile yaptığınız uygulamalardan kısaca bahsedebilir misiniz?

Salih Aydın: Trinoks ile Cam Elyaf Sanayi A.Ş. ‘de hayata geçirdiğimiz, Barkodlu üretim takibi adını verdiğimiz bir otomatik veri toplama ve depo otomasyonu uygulamamız var. Üretim takibine en alt üründen başlayan, alt üründen nihai ürüne kadar olan bütün evrelerin takibi ve ürünlerin etiketlenmesi, kalite kontrol işlemleri ardından depolama işlemlerinin ve sevkıyat işlemlerinin gerçekleştiren bir otomasyon sistemi olarak özetleyebileceğimiz bir uygulama. Uygulamanın bir önemli noktası da bugüne kadar yapılmış olan en geniş çaptaki Linux altyapısı ile çalışan bir uygulama olmasıdır. Tüm veri toplama terminalleri ve istasyonları Linux tabanlı. Tamamen açık sistem uygulamasına uygun bir altyapı olması çok önemli bizim için.

 

Trinoks: Bu türdeki uygulamaların firmanız için operasyonel ve finansal getirilerini hesapladığınız bir çalışma yapıldı mı? Böyle bir çalışma mevcut ise uygulamaların firmanıza kazandırdıkları nelerdir bize bunlardan bahsedebilir misiniz?

Salih Aydın: Bu tarz kazançları finansal olarak rakamlara dökmek çok zor. Aslına bakarsanız finansal kazançlardan öte operasyonel açıdan olmazsa olmaz durumunda olan uygulamalar. Günümüzde IT yazılımları iş hayatının bir parçası konumunda. Kaldı ki bu hacimde bir iş gücünün olduğu firmalarda mutlaka büyük getirisi olan yatırımlar.

 

Trinoks: Değerli vaktinizi bu söyleşi ile bize ayırdığınız için teşekkür ederim, son olarak Trinoks firması için ve aldığınız hizmet için görüşlerinizi alabilir miyiz?

Salih Aydın: Öncelikle şunu söylemeliyim, bu tarzdaki projelerde başarı için en önemli şart tedarikçinin anlaşma imzalandıktan sonra takımımızda yer alması, bir proje ekibi oluşturulması ve bizim çalışanımız gibi hareket etmesidir. Trinoks, benim bu düşünceme çok yakın bir firma, Trinoks çalışanları ve proje ekibi ile çok sıcak ilişkiler içerisinde bu projeyi yürüttük ve başarılı bir çalışma ortaya çıkardık, bu açıdan da sizler vasıtası ile bütün Trinoks çalışanlarına teşekkürlerimi iletmek isterim.