end-to-end

"anlık, entegre ve uçtan uca izlenebilirlik"

 

end-to-end

"anlık, entegre ve uçtan uca izlenebilirlik"

"Merkezi İstanbul Ataşehir'de bulunan Trinoks Yazılım, özellikle uzman olduğu izlenebilirlik konusundaki son teknolojileri takip ederek firmaların verimliliğini artırmaya yönelik çözümler üretmektedir. İzlenebilirlik konusundaki bilgi birikimini yazılım teknolojileri ve donanım teknolojileri ile birleştiren deneyimli bir ekipten oluşan Trinoks alanında lider firmadır."

"Merkezi İstanbul Ataşehir'de bulunan Trinoks Yazılım, özellikle uzman olduğu izlenebilirlik konusundaki son teknolojileri takip ederek firmaların verimliliğini artırmaya yönelik çözümler üretmektedir. İzlenebilirlik konusundaki bilgi birikimini yazılım teknolojileri ve donanım teknolojileri ile birleştiren deneyimli bir ekipten oluşan Trinoks alanında lider firmadır."

Hızlı ve Güvenilir

"İhtiyacı karşılamak yetmez önemli olan ihtiyacı önceden fark etmek ve zamanında karşılamaktır"

Her Platforma Uygun

"Mobil olmak artık iş değil, donanım bağımsız ve geleceğe uygun teknolojidir başarılı olan"

Sürekli Çalışan

"Tasarımda ve analizde değil sahada her durumda çalışan sistemler gerçekten yatırımdır"

Kesintisiz Destekli

"Sistemin faydalarını sağlamak için onu sürdürülebilir kılmak ve her durumda desteklemek şarttır"

AxionBlade® WMS
 

AxionBlade® WMS
Depo Yönetim Sistemi

Tamamen yerli, güçlü ve geleceğe hazır özellikleri ile bir depodaki tüm süreçleri dijital olarak gerçekleştirmenizi sağlar

AxionBlade® MES
 

AxionBlade® MES
Üretim Yönetim Sistemi

Üretimde izlenebilirlik, anlık raporlama, veri toplama ve üretim süreçlerinin dijital olarak kontrollü hale getirilmesinde en iyi çözüm

Fats® DYS
 

Fats® DYS
Demirbaş Yönetim Sistemi

Demirbaş giriş, zimmetleme, lokasyon takibi, amortisman hesaplama ve raporlama dahil demirbaşa ait tüm işlemlerinizi yönetebilen kusursuz sistem

 

Trinoks Yazılım gerçekleştirdiği bütün projelerde proje yönetimi anlayışı ile hareket etmekte ve tüm süreçlerini kalite standartlarına uygun olarak dijital ortamda çeşitli araçlar kullanarak ya da dokümanlar ile takip etmektedir. Her proje özelinde sözleşme ve kavramsal tasarım süreçleri işletilmekte ve tüm süreçler karşılıklı mutabakat ile sürdürülmektedir. Yazılım, proje ve destek ekipleri proje, task ve destek yönetimi için Teamwork Project Management uygulamasını kullanmaktadır.

Standart bir projede yer alan ana iş adımları ve süreçleri aşağıda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

 

Proje Aşamaları

 1. Proje Mühendisliği (Toplam Proje Süresinin %10u) (PM) Yazılım üzerinde çalışma ve eksik, fazla modüllerin belirlenmesi
 1. İhtiyaç Analizi (Toplam Proje Süresinin %25i) (İA) Her iki firma tarafından onaylanmış kavramsal tasarım dokümanı
 1. İmplementasyon ve Ek Modül Geliştirmeleri (Toplam Proje Süresinin %30u) (IM) Kurulmamış ve test edilmemiş haliyle sistemin son hali
 1. Müşteri Testi ve Onayı (Toplam Proje Süresinin %15i) (MT) Müşteri sitesinde kurulmuş ve test edilmiş sistem
 1. Kuruluş Hazırlığı (Toplam Proje Süresinin %10u) (KH) Onaylanmış Kuruluşa Hazır Sistem
 1. Kuruluş Desteği (Toplam Proje Süresinin %10u) (KD) Canlı geçiş ve canlı kullanım desteği

 

Proje Mühendisliği (PM)

Bu aşamanın amacı projenin tanımlanması, implementasyon planının oluşturulması, ve bir iş planı dokümanı hazırlanmasıdır.

Sonuçlar:

Proje Organizasyon Planı : kuralların, prosedürlerin, organizasyon yapısının ve projenin amacının belirlenmesi

Proje Çerçeve Planı : Projenin teknik altyapısının ve projenin çerçevesinin açıklanması

Proje Zaman Planı : Projedeki aşamalarının Ms. Project de hazırlanmış zaman planı

Proje Detay Planı :  Gün-gün aktivitelerin ve sorumlulukların belirlendiği detaylı planlama

Hedef : Kurulmuş Bir Proje

 

İhtiyaç Analizi Aşaması (İA)

Bu aşamanın amacı; kavramsal tasarım dokümanına baz teşkil edecek Müşteri ve Trinoks tarafından projenin nihai hedeflerine ulaşmayı sağlayacak implementasyon ihtiyaçlarının ve proseslerinin tanımlanmasıdır.

Sonuçlar :

Tanıtım Toplantısı : Müşteri proje ekibinin yazılımı detaylı olarak incelemesi. Sistemin mantığının, terminolojisinin ve paketin konseptlerinin tanıtıldığı ilk toplantı. Bu toplantının bir tam gün sürmesi ön görülür.

Soru Cevap Toplantıları : Trinoks proje ekibi ile müşteri proje yöneticisi, proje anahtar kullanıcıları arasında modül modül projeyi tanımlayacak soru cevap toplantıları. Bu toplantılar ile firmanın iş yapış yöntemleri tartışılacak ek yazılacak modüller belirlenecek ve nihai proje analiz ve ihtiyaç analiz raporu ortaya çıkacaktır.

Kavramsal Tasarım Dokümanı : Yazılımın standart modülleri ile müşteri tarafından iş yapış şekline göre değiştirilecek, eklenecek, düzenlenecek veya çıkarılacak modüllerin detaylı olarak anlatıldığı ve her iki firmanın proje yöneticisinin onayına sunulacak doküman.

Hedef : İmzalanmış Kavramsal Tasarım Dokümanı (KTD)

 

İmplementasyon ve Ek Modül Geliştirme Aşaması (İM)

Bu aşamanın amacı, KTD'de belirlenen ek modüllerin yazılıma eklenmesi, yazılım tarafında yapılacak fonksiyonel değişikliklerin yapılması, varsa fazla modüllerin kapatılmasıdır.

Sonuç:

Sistem Konfigurasyonu : Test için gerekli düzenlemelerin yapılması, değişikliklerin, eklemelerin, eksiltmelerin ve ilavelerin belirtilmesi

Sistem Konfigürasyon Dokümanı : KTD'de belirtilen sistemin son hali için yapılan düzenlemelerin belirtildiği doküman

Donanım Konfigürasyon Dokümanı : Server tarafında ve Client tarafında beklenen donanım ihtiyaçlarının belirtiği doküman

Fonksiyonel Spesifikasyonlar : Yazılımda ilave rapor, etiket, ve yazılım eklemelerinin belirtilmesi

Birim Testi :Her bir iş modülünün testi için gerekli verilerin belirlenmesi, case study ler hazırlanması

Entegrasyon Çalışması : Diğer yazılımlar ya da sistemler ile yapılacak entegrasyonun belirlenmesi, tablo yapıları, entegrasyon şekli, veri akış yönleri, veri akış sıklığının belirlenmesi

Entegrasyon Dokümanı : Entegrasyon çalışması sonucunda verilen kararların yer aldığı tablo yapılarının ve entegrasyon şeklinin anlatıldığı doküman

Train-The-Trainer Eğitimleri: Anahtar kullanıcıların (Key users) sistemin son hali üzerinde eğitimleri

Hedef: Test Edilmemiş Sistemin Son Hali

 

Müşteri Testi ve Onay Aşaması (MT)

Bu aşamada amaç, yazılım ve prosedürleri onaylamak için müşteri proje ekibinin sistemi test etmesidir. Bu aşama Üç farklı adımı içermektedir :

 • Sistemin fonksiyonelitesinin testi
 • Entegrasyon testi
 • Yüklü hacimli veri testi (Stres Testi)

Müşteri proje ekibi testler sonrasında başarılı sonuçlar elde ettiğinde Sistem Kabul formunu imzalar. Bu Sistem Kabul formu ile müşteri sistemi teslim almış olur.

Sonuç :

Müşteri Onay Desteği : Proje ekibi bu aşamada yazılım ile ilgili konularda sorunları çözme ve araştırma konusunda destek verir. Sonuçta iyi eğitilmiş ve projenin önceki aşamalarını bilen operasyonları iyi bilen bir anahtar kullanıcı yapısı oluşur.

Sistem Kabul Formu:  Müşteri proje ekibi tarafından projenin çerçevesinde sistemin ve prosedürlerin kabul edildiğini belirten imzalı onaylı form.

Hedef : Test edilmiş ve Onaylanmış Sistem ve Prosedürler

 

Kuruluş Hazırlığı Aşaması (KH)

Bu aşamanın amacı, yazılımı proje çalışan bir operasyon haline getirmek için gerekli hazırlıkları yapmaktır. Bu aşamada müşteri proje ekibi daha belirleyici rol oynar. Trinoks bu aşamada yazılımın çalışması için gerekli olacak tanımlamaların yapılması ya da aktarımların sağlanması konusunda danışmanlık verir. 

Sonuç:

Hazırlık Desteği :  Sistemin çalışmaya başlaması öncesinde proje ekibi var olan sorunların çözümü, varsa oluşabilecek dar boğazlar, sistemin çalışma zamanı gibi konularda destek verir.

Geçiş Planı : Yazılımın canlıya geçiş aşamaların anlatıldığı plan. Bu planda yazılımın çalışması için gerekli olacak tanımlamaların yapılması ya da aktarımların sağlanması gibi prosedürleri içerir.

Başla-Bekle Toplantısı :  Sistemin devreye alınmasından önce her iki proje ekibinin katılacağı başlamaya kararının verileceği, çözülmemiş konular varsa bunların belirlendiği ve başlamanın ertelenme ya da devam kararının verildiği toplantıdır. Sistemin çalışmaya başlayıp başlamaması konusunda nihai kararın verileceği toplantıdır.

Hedef: Sistemin Kurulması

 

Kuruluş Desteği Aşaması (KD)

Bu aşamanın amacı, yazılımın devreye alınması  ve ilk kullanım esnasında yerinde destek verilmesidir. Bu aşama üç farklı adımı içerebilir:

 • Proje ekibi tarafından projenin olduğu lokasyonda destek verilebilir (Trinoks proje ekibi ve Müşteri proje ekibi)
 • Trinoks tarafından verilen telefon numaralarından uzaktan telefon desteği ve uzaktan bağlantı yöntemiyle yazılım ve veri tabanı desteği, ilk teşhis ve çözüm

Sonuç:

Ek İstekler Listesi: Projenin çizilen ilk çerçevesinde yer almayan ve canlıya geçiş aşamasında karşılaşılan ilave modül, rapor istekleri listesi. 

Hedef : Çalışan Bir Sistem

 

Proje Ekibi Dağılımı

 • Proje Lideri (Ekip Yöneticisi)
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı (Yazılım Mühendisi)
 • İmplementasyon ve Destek Uzmanı (İş Analisti)
 • Satış ve Süreç Yöneticisi (Satış Uzmanı
 • Donanım Uzmanı (Teknik Personel)

Proje ekibinde belirtilen kişiler değişik safhalarda aynı elemanlar olabilir. Örneğin, yazılım geliştirme elemanı aynı zamanda destek elemanı olabilir. Proje ekibinde belirtilen kaynakların projeye bağlı olarak sayıları değişmektedir.

 

 

 

 

İncelemeden karar vermeyin

Üretim ve lojistik alanlarındaki deneyimimizi aktardığımız yazılım çözümlerimizi detaylı olarak inceleyebilirsiniz
Dilerseniz demo ve sunum olarak doküman paylaşımında bulunabilir ya da sizleri ziyaret edebiliriz.

 

Önce bizden duyun

Haber içeriklerine resimlerin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz

halftime

"Etkinlik - Half Time 2018"

rossmann lv3+

"Rossmann Türkiye - LV3+ Kullanıyor"

lv3+

"Setur - LV3+ WMS'i Tercih Etti!"

Siz rahatınıza bakın, çözümü biz düşüneceğiz

İhtiyaçlarınıza yönelik çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Sizleri ekibimizden uzman kişiler ile görüştürelim, ihtiyacınızı dinleyelim, işletmenizi yerinde ziyaret ederek sorunlarınızı ve taleplerinizi yerinde inceleyelim ve çözüm önerimizi sunalım.

+90 (216) 417 7182

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Her alanda çözüm üreten değil, know-how sahibi olduğumuz alanlarda 2002 yılından bugüne kesintisiz hizmet vermekteyiz. Uzmanlaşmanın rakamlardan çok daha önemli olduğunun farkında olan bir ekip ve yönetim anlayışı ile uzun yıllardır sektörünün önde gelen firmaları tarafından kabul görmekteyiz.

 
ASP .NET95%
ANGULAR75%
C# .NET85%
 
CLIENT SERVER90%
WEB BASED70%
SQL SERVER80%
 
MOBILE DEVELOPMENT88%
INTEGRATION99%
ORACLE66%
 
Eş Zamanlı Kullanıcı
Yazılım Projesi
Memnun Müşteri
Yıllık Deneyim

 

Referanslar

2002 yılından bugüne kesintisiz olarak hizmet vermenin gururunu bizimle çalışmayı tercih eden müşterilerimiz ile birlikte yaşıyoruz. Trinoks Yazılım A.Ş. sahip olduğu deneyim sayesinde çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara tek elden hizmet sunabilmektedir. Farklı sektörlerde iş yapan müşterilerimizden bazılarını aşağıdaki referans listesinde görebilirsiniz. Dilerseniz logo üzerinde bulunan link yardımı ile proje detaylarını inceleyebilirsiniz. 

 

Arkas Holding A.Ş.

Arkas Holding A.Ş.

Demirbaş Yönetim Sistemi
BSH Türkiye

BSH Türkiye

Özel Yazılım Geliştirme
CHT Türkiye

CHT Türkiye

Üretim Yönetim Sistemi

 

Projeniz mi var?

Bizleri kısa bir mesaj ile haberdar edin, neler yapabileceğimize birlikte bakalım.

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın
Lütfen size direkt ulaşabileceğimiz bir numara belirtiniz
Lütfen kurumsal e-posta adresinizi belirtiniz
Lütfen mesaj içeriğinizde sorularınızı ya da ilgili olduğunuz konuyu detaylandırın

"Merkezi İstanbul Ataşehir'de bulunan Trinoks Yazılım, özellikle uzman olduğu izlenebilirlik konusundaki son teknolojileri takip ederek firmaların verimliliğini artırmaya yönelik çözümler üretmektedir. İzlenebilirlik konusundaki bilgi birikimini yazılım teknolojileri ve donanım teknolojileri ile birleştiren deneyimli bir ekipten oluşan Trinoks alanında lider firmadır."

"Merkezi İstanbul Ataşehir'de bulunan Trinoks Yazılım, özellikle uzman olduğu izlenebilirlik konusundaki son teknolojileri takip ederek firmaların verimliliğini artırmaya yönelik çözümler üretmektedir. İzlenebilirlik konusundaki bilgi birikimini yazılım teknolojileri ve donanım teknolojileri ile birleştiren deneyimli bir ekipten oluşan Trinoks alanında lider firmadır."

trinoks

Bize ulaşmanız şimdi çok kolay!

 

Arayın

0216 417 7182

Gelin

08:00 - 18:00

Yazın

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Takip edin

Twitter

İnceleyin

Linkedin

Beğenin

Facebook

trinoks

Küçükbakkalköy Mah.
Barış Sk. No:2 Kat:3
Meriç Plaza Ataşehir
İstanbul

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+90(216) 417 7182