CHT Tekstil Kimya San.Tic. A.Ş. Depo Otomasyon Sistemi Projesi

Tekstil Kimyasalları Sektöründe Türkiye'nin lider firmalarından CHT Tekstil Kimya San. Tic. A.Ş. 2006 yılında başlattığı Depo Otomasyon Sistemi kurma çalışmalarında, Depo Otomasyon Sistemi konusunda uzman Trinoks ile çalışma kararı aldı. Trinoks'un ORM teknolojisi ile geliştirdiği Axion Blade™ Professional parametrik yapısı sayesinde CHT'de çok kısa sürede implemente edildi. CHT Hadımköy depolarında birden fazla depoyu kontrol eden Axion Blade™ Professional, SqlServer 2005 veri tabanı üzerinde ve Netsis ERP paketi ile tam entegre olarak çalışmaktadır.

 

chtAxionBlade® Professional'i tüm fonksiyonları ile kullanan CHT, tam otomatik depo otomasyon sistemi kullanmanın yanısıra aynı zamanda üretim planlama, üretim beslemeleri, kalite kontrol yönetimi ve sevkiyat planlama modüllerini de tam fonksiyonlu kullanmaktadır. Netsis tarafında girilen tüm siparişler, AxionBlade® Professional'in parametrik zaman planlamalı entegrasyon modülü vasıtasıyla anlık olarak AxionBlade® Professional'e aktarılmakta olup depolardan ürünler RF çalışan Symbol 9090 El terminalleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Ürünler LP(License Plate) etiketlerine sahip olup bütün envanterde stok statüleri, FIFO, LOT ve Seri numarası takibi yapılmaktadır.AxionBlade® Professional sadece CHT Hadımköy depolarını takip etmekle kalmayıp CHT nin dış işletmelerdeki diğer depolarını da takip etmektedir. Operasyonları genel olarak şu şekilde özetleyebiliriz.

 

Mal Kabul ve Etiket Basım İşlemi

Proje Kapsamında işletmeye yurtdışından veya iç tedarikçilerden gelen ürünler depo girişinde mal kabul operasyonuna tabii tutulmaktadır. Mal kabul operasyonu kapsamında depoya gelen ürünlere ait irsaliye bilgileri operatörler tarafından sisteme girilmekte ve bu irsaliye bilgilerine bağlı olarak ürünlerin depo kabul işlemleri yapılmaktadır. Gelen her ürün mal kabul esnasında sistem tarafından otomatik olarak üretilen barkod etiketleri ile etiketlenmektedir. Sistem daha önceden belirlenen parametrelere bağlı olarak, mal kabul operasyonunda hangi ürünün hangi stok statüsü ile depoya gireceğini otomatik olarak bilmekte ve o statü ile istenilen depoya taşıma emri yaratmaktadır. Sistem içerisinde yer alan kalite kontrol modülü sayesinde mal kabul operasyonu sırasında tedarikçiden gelen ürünler kalite kontrole tabi tutulabilir.

 

Ürün Yerleştirme İşlemleri

Sistem ürünlerin ve lokasyonların parametrelerine göre mal kabul operasyonu ile depoya girişi yapılan ürünleri en uygun rafa yerleştirmektedir. Ürün tanımlarında yanyana gelemeyecek ürünler ve ürün kategorileri belirtilmiş olup, ayrıca depo değişik bölgelere ayrıldığı için ve hangi ürün kategorilerinin hangi bölgelere yerleşebileceği isistemde tanımlı olduğu için, sistem bu ve benzeri birçok parametreyi baz alıp yerleştirme emirlerini otomatik oluşturmaktadır. El terminali kullanan operatörler kendilerine verilmiş olan emirleri koridor sırasıyla icra etmekte olup operatör isterse başka bir raf önermesini sistemden isteyebilmekte veya kendisi bir raf seçerek bu rafa yerleştirme yapabilmektedir. Bu durumda operatöre neden farklı bir raf seçtiği sorulmakta ve bütün operasyon sistemde kayıt altına alınmaktadır.

 

Üretim Planlama İşlemleri

Netsis ERP Sisteminde açılan üretim iş emirleri AxionBlade'e otomatik olarak akmakta ve Üretim planlama modülünde ürünlerin hangi üretim noktasında üretileceği bildirilmektedir. Önceden tanımlı ürün reçeteleri vasıtasıyla hangi hammaddelerden/yarımamüllerden ne kadar üretimde kullanılacağı sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Ürün reçeteleri de yine Netsis ten AxionBlade entegrasyon modülü vasıtasıyla otoamtik alınmaktadır. İstenildiği takdirde sadece o üretim planına bağlı olmak şartıla üretim reçeteleri değiştirilebilmektedir. Esnek yapıdaki üretim planlama modülü aynı zamanda gerekli mamüllerin hangi depolarda ve ne miktarlarda olduğu bilgisini de göstermektedir. Eğer bir hammadde/yarımamül için ikame ürün tanımı yapılmış ise o takdirde bunları da Axion Blade™ Professional ekranında görmekte gerektiği takdirde asıl hammadde/yarı mamül yerine bu ikamenin kullanılması sağlanabilmektedir. Üretim ağacında yer alan hammaddelerden üretim için gerekli miktarda bulunmadığı takdirde bu üretim planlama ekranında anlık olarak görülebilmekte ve bu işlem hammadde için satın alma siparişi açılmasına yardımcı olmaktadır.

 

Üretim İşlemleri

Üretim planlama sonrasında sistem otomatik olarak gerekli hammadde/yarımamülleri üretim noktasına taşımak için otomatik toplama emirleri çıkarmaktadır. Aynı sevkiyat için mal toplamada olduğu gibi toplama emirleri operatörler tarafında icra edilmektedir. Operatörler el terminallerine düşen iş emirlerini sırasıyla icra etmeye başlar ve üretim için istenilen ürünleri iş emrinde belirtilen üretim noktalarına taşırlar. Daha sonra üretim noktasında el terminali vasıtasıyla üretim başlanmakta ve ürünlerin etiketleri okutulmak vasıtasıyla üretime besleme işlemi yapılmaktadır. Üretimin belli bir aşamasında üretim kalite kontrolü yapılmakta ve çıkacak ürünlerin hangi statü ile depoya gireceği belirlenmektedir. Üretimden çıkacak olan ürünler daha önce üretim planlamada belirlenen paketleme tiplerine göre paketlenmekte ve ürün etiketleri de bu aşamada sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir. Sistem içerisinde ürünler ile ilgili tehlike işaretleri tanımları var ise etiket basım işlemi ile birlikte bu etiketler de üretilmekte ve ürünlere yapıştırılmaktadır. Üretim işlemleri sonucunda o üretimle ilgili tüm bilgiler sistemde saklanmaktadır. (o üretim planının içeriği, giren ürünler, seri numaraları, lot lar, çıkan ürünler ve lotlar, kim ne zaman yapmış vs.)

 

Mal Toplama İşlemleri

Netsis ERP Sisteminde oluşturulan müşteri sevkiyat siparişleri otomatik olarak Axion Blade™ Professional'e akmaktadır. Bu sevk siparişlerine istinaden sevkiyat planlama Axion Blade™ Professional içerisinde bulunan sevkiyat planlama ekranını kullanarak ilgili siparişi planlamakya ve bu plana bağlı mal toplama emirleri oluşturmaktadır. Oluşturulan mal toplama emirleri otomatik olarak operatörlerin el terminallerine düşmekte olup operatörler depo raflarında sırayla toplama yapmaktadır. Axion Blade™ Professional içerisinde toplama işlemi birçok şekilde yapılabilmektedir bunlar siparişe bağlı mal toplama, müşteriye bağlı mal toplama, ürüne bağlı mal toplamadır. Bir müşteriye ait birden fazla sipariş aynı anda toplanabilir ya da birçok siparişte yer alan bir ürün aynı anda toplanabilir ve daha sonra sevk alanında siparişlere göre ayırlabilir. Sistem mal toplama esnasında ürün paketlerinin bölünüp bölünemeyeceğini daha önce sistem içerisinde yapılan parametre tanımları vasıtası ile bilmekte ve toplama emirlerinde ayrıca FIFO penceresini de baz alarak ilk giren ürünlerin sevk edilmesini sağlamaktadır.

 

Sevkiyat İşlemleri

Toplama işleminden sonra bölgesel konsolidasyon alanlarına gelen ürünler için Axion Blade™ Professional tarafında irsaliye basılmaktadır. Ayrıca bu noktada özel müşteri etiketleri de basılmakta olup istenildiği takdirde gönderilen ürünler ile ilgili kalite kontrol verileri ve analiz formu da basılmakta ve irsaliye ye eklenmektedir. Müşteri etiketlerinde eğer müşterinin o ürüne ait etiket üzerinde basılmasını istediği bir bilgi var ise bu Axion Blade™ Professional de mevcut ürün tanımları ile eşleşmekte olup etiketlerin üzerinde bu ürün bilgilerinin çıkması sağlanabilmektedir. Sevkiyat işlemleri ile siparişler kapanmakta, sevkiyat planlama modülünde sadece açık sipariş kalemleri görüntülenmektedir. Siparişler kapanır kapanmaz Axion Blade™ Professional entegrasyon modülü Netsis tarafında ilgili sevkiyat bilgilerini işlemektedir. Sevkiyat aşamasında ya da diğer aşamalarda gerçekleştirilen entegrasyonun ne sıklıkta çalışacağı yine sistem içerisindeki parametreler vasıtası ile belirlenmektedir.

 

 

Bize Yazın!

captcha
Yeniden yükle

Bizden Duyun

Me-Par Lojistik Depo Yönetimi Çözümünde ...

Me-Par Lojistik Depo Yönetimi Çözümünde ...

Fl Madeni Yağlar Tic. Ltd. Şti 'ne Antr...

Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş. Üretim ve Dep...

Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş. Üretim ve Dep...

35 yılı aşan üretim hayatı boyunca, Ar-G...

Ekinciler Demir Çelik A.Ş. Depo ve Stok ...

Ekinciler Demir Çelik A.Ş. Depo ve Stok ...

Ağır Sanayi sektörünün öncülerinden EKİN...

Demirsan Haddecilik, depo yönetimini Axi...

Demirsan Haddecilik, depo yönetimini Axi...

Ağır Sanayi sektörünün köklü firmalarınd...

ASSISTT demirbaşların yönetimi konusunda...

ASSISTT demirbaşların yönetimi konusunda...

assisTT, Kasım 2007’de yüzde 100 Türk Te...