Ruscam Üretim Takip ve Depo Otomasyon Projeleri

Proje, Anadolu Cam Sanayi Rusya Gorokhovetz, Ufa ve Pokrovsky Fabrikalarında başarıyla hayata geçirilmiştir. Türkiye’de bulunan fabrikalarda Oracle veritabanı üzerinde toplanılan bilgiler, Rusya fabrikalarında MS SQL Server üzerinde toplanılmaktadır. Yazılım geliştirmede -donanım uyumuna göre- Java ya da C# programlama dillerinde yapılmaktadır. Türkiye Fabrikalarında SAP ile entegre olan yazılım, Rusya fabrikalarında Logo Tiger ERP sistemi ile entegre çalışmaktadır.

 

 

Etiket Basım İşlemi

Anadolu Cam Sanayi Ruscam Üretim Takip ve Depo Otomasyon Sistemi barkod tabanlı olarak üretilen paletlerin hareketleri takip etmektedir. Her ürüne ait paletler için sistem içerisinde hazırlanan palet etiketleri, fabrikaların Üretim Planlama bölümleri tarafından üretim planlarına uygun olarak yazıcılarda basılarak hazırlanır. Etiket basımı günlük olarak yapılmaktadır. Etiket üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin yanısıra herbir palet için tekil (unique) bir barkod numarası yeralmaktadır. Üretim hatlarının sonunda oluşan paletler sevkiyat işlemine kadar olan süreç boyunca bu barkodlar ile işlem görmektedir. Barkod etiketleri palet ambalajlarının iç tarafına yerleştirilmektedir, bu şekilde etiket dış etkenlere maruz kalmamaktadır.

 

Paletizer Noktası İşlemleri

Üretim Planlama bölümünde hazırlanılan etiketler, üretim hatlarından çıkan herbir palete yapıştırılmaktadır. Palet üretim hattını terketmeden hemen önce hat operatörü tarafından, herbir hatta daha önceden kurulumu yapılmış Advantech TPC60S terminallerine bağlı Symbol LS2208 barkod tarayıcıları kullanılarak okutulmaktadır. Bu noktada palet BRÜT ÜRETİM bilgisi veritabanına işlenilmektedir. Palet üretim hattını terketmeden önce Kalie Kontrol bölümü operatörleri paletle ilgili herhangi bir hata yoksa etiket üzerinde belirlenen alana KABUL, hata mevcutsa RED barkodu yapıştırır. Yapılan okuma etiketleme işlemlerinin tamamı anlık olarak SAP Sistemine aktarılmaktadır.

 

Ambalaj Makinası İşlemleri

Ambalaj makinası girişinde, çıkışında ve mamul ambar girişinde peletler üzerinde bulunan barkodlar SICK CLV450 barkod tarayıcıları tarafından okunmaktadır. Barkod bilgisi tarayıcıdan hattı kontrol eden Advantech PPC103T terminaline aktarılmaktadır. Okuma gerçekleşmişse, terminal üzerinde koşan yazılım hattı kontrol eden PLC’ye “Paleti Serbest Bırak” sinyalini gönderir. Okuma ile ilgili herhangi bir problem var ise, yazılım “Hattı Durdur” sinyali üretir ve hattan sorumlu olan operatörü durumdan haberdar etmek için herbir okuma noktasında bulunan kırmızı uyarı lambasını yakar. Operatör uyarıyı gördüğünde paletle ilgili sorunu giderir ve SICK CLV450 barkod tarayıcıları ile paralel çalışmakta olan Symbol LS2208 barkod tarayıcılarını kullanarak barkodu okutur.

 

Parselizasyon İşlemleri

Mamul ambar alanı Ambar Parsel olarak adlandırılan sanal lokasyonlara bölünmektedir. Daha sonra herbir lokasyona tekil bir ad verilerek bu alanlar barkodlanmaktadır. Mamul ambar operatörleri ambalajlanıp ambara gelen paletleri konveyör hattından almadan önce palet üzerinde bulunan barkodu, barkod tarayıcısını kullanarak, okutmaktadır. Sistem okutulan etiketin tanımını ve içeriğinde bulunan ürünleri veritabanından kontrol eder ve bu ürünle ilgili detay bilgileri yanı sıra mamul ambarda bu ürünlerin hangi parsellerde bulunduğu bilgilerini terminal ekranına yansıtır. Operatör paleti uygun parsele bıraktıktan sonra ekrandan parseli seçer ya da parsel barkodunu okutarak parselizasyon işlemini tamamlar.

 

Sevkiyat İşlemleri

Müşteri ve dış depolara gönderilecek paletler için mamul ambar sorumluları tarafından ÜRÜN, ADET, ARAÇ PLAKASI bilgilerini içeren işemirleri hazırlanır. Hazırlanan işemirlerinin yazıcıdan çıktısı alınır (üzerinde sevk emri detayları ve barkod bulunur) ve mamul ambar operatörlerine verilir. Sevk emri okutulduğunda adet, parsel, araç bilgileri ekranda sergilenir. Operatör yükleme rampasına en yakın ya da sevk edilecek ürünün en az seviyede olduğu parselden paletleri okutarak araca yükler. Yükleme tamamlandığında yazılım operatöre TAMAMLANDI mesajı verir ve yükleme ekranını kapatır. Herhangi bir barkod okutulduğunda, herhangi bir sorunla karşılaşılmamışsa, o palet artık araçta kabul edilir. Operatör paletle ilgili fiziki bir hata farketmişse paleti okutarak araçtan ambara geri indirim yapabilir.

 

Ambar İçi İşlemleri

Sevk edilmiş bir palet müşteriden fabrikaya gönderildiğinde, mamul ambar sorumluları gelen palet için ambara geri alım işemri hazırlayıp ambar operatörlerine aktarır. Operatör geri gelen paleti işemrini kullanarak okutur ve ambara alır. Ambara giren palet ambar içerisinde önceden belirlenmiş parsellere göre belirli noktalara yerleştirilir. Operatör bu işlemi gerçekleştirirken parsellere ayrılmış alanlara ait parsel barkodlarını okutur ya da forklift terminali ekranında yer alan depo içi parsellerin gösterildiği ekrandan ürünü yerleştireceği parseli seçer ve ürün barkodunu okutarak yerleştirir. Müşteriden iade olunan palet ile ilgili herhangi bir elleçleme işlemi yapılacak ise bu geri dönüş işlemleri içerisinde gerçekleştirilir.

 

İşletme Geri Dönüş İşlemleri

Mamul ambar içerisinde bulunan paletler zaman zaman ikincil işlemler için işletmeye çekilebilmektedir. Paletin işletmede işlem görmesi kararını hangi bölüm veriyor ise (Kalite Kontrol, Mamul Ambar, Soğutma Sonu), o bölüm istediği herbir palet için bir işemri hazırlamaktadır. Akabinde bu iş emirleri otomatik olarak forkliftlerde yer alan terminaller vasıtası ile operatörlere iletilir ve operatörler ilgili iş emrine istinaden istenilen paletleri Geri Dönüş Konveyörü olarak adlandırılan hatta yükler ve paletler konveyör yardımı ile ambardan işletmeye aktarılır. İkincil işlemler arasında kırığa ayırma, ambalaj değişikliği gibi işlemler olabilir bazı paletler depo içerisinde hasarlanmış ise palet bozma birleştirme işlemi depo içerisinde gerçekleştirilir bu işlem için iş emri oluşturulmaz.

 

İkincil İşlemler

İçerisinde hatalı ürünler bulunan paletler yeniden ayırma işlemine tabi tutulmaktadır. Bu paletler yoğunluğa bağlı olarak işletme sahasında ya da taşeron alanında ayırılabilmektedir. Ayırma işleminin yanı sıra paletler müşteri isteğine göre baskı, giydirme, dekor gibi işlemlere de tabi tutulabilir. Üretim takip sistemine bu işlemlerin kayıtları Symbol MC9060 el terminalleri vasıtasıyla yansıtılmaktadır.

 

Entegrasyon

Anadolu Cam Rusya fabikalarında üretim takip sistemi LOGO ile entegre çalışmaktadır. Entegrasyon Üretim, Stok, Sevkıyat safhalarında parametrik zaman aralıklarıyla yapılmaktadır.

 

 

Bize Yazın!

captcha
Yeniden yükle

Bizden Duyun

Me-Par Lojistik Depo Yönetimi Çözümünde ...

Me-Par Lojistik Depo Yönetimi Çözümünde ...

Fl Madeni Yağlar Tic. Ltd. Şti 'ne Antr...

Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş. Üretim ve Dep...

Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş. Üretim ve Dep...

35 yılı aşan üretim hayatı boyunca, Ar-G...

Ekinciler Demir Çelik A.Ş. Depo ve Stok ...

Ekinciler Demir Çelik A.Ş. Depo ve Stok ...

Ağır Sanayi sektörünün öncülerinden EKİN...

Demirsan Haddecilik, depo yönetimini Axi...

Demirsan Haddecilik, depo yönetimini Axi...

Ağır Sanayi sektörünün köklü firmalarınd...

ASSISTT demirbaşların yönetimi konusunda...

ASSISTT demirbaşların yönetimi konusunda...

assisTT, Kasım 2007’de yüzde 100 Türk Te...