ERPConnect

erp100

ERPConnect Nedir?

SAP R/3 ve SAP ERP için .NET API "SAP Certified Integration with SAP NetWeaver" sertifikalı bir yazılımdır.

ERPConnect, çok fazla çaba sarf etmeden , ve en önemlisi ayrıca bir ara katman gerektirmeden SAP ile bağlı ara yüzler tasarlamanızı, .NET uygulamalar yapmanızı sağlayan .NET Assembly'sidir.

 

Kabiliyetleri Nelerdir?

* Kolayca, bir kaç satır kod yazarak BAPI ve fonksiyon modüllerini .NET içerisinden çağırabilirsiniz. (aşağıda sadece bu konu ile ilgili örnek verilmiştir. talep edildiğinde aşağıdaki özelliklerle ilgili de örnek paylaşılabilir) (Örnek - 1)

* Idoc ları gönderip alabilirsiniz. (Örnek - 2)

* RFC Server (Örnek -3)

* RFC ve SOAP desteği ile herhangi bir SAP NetWeaver mimarisine entegre olabilirsiniz. Her türlü mobil cihaz üzerinde kullanabilirsiniz (Windows 8 dahil)Comes with its own API for reading BW/BI objelerini okuyabilmek için kendi API ını içerir. (Örnek-4)

* Bu standart fonksiyonları haricinde, SAP Arayüz programı geliştirebilmek için , ERPconnect aynı zamanda daha verimli, güvenli ve sağlam bir çok özel class (sınıf) içermektedir. RFC vasıtasıyla her türlü SAP tablosunu direk okuyabilirsiniz. (Örnek-5)

* Anında ABAP kodu oluşturup çalıştırabilirsiniz. (Örnek-6)

* Batch Veri girişi ile TRANSACTION'ları kontrol edebilirsiniz. (Örnek-7)

 

 

(Örnek - 1) Basit bir RFC fonksiyon modülü olan SD RFC CUSTOMER GET çağırılması,

SD_RFC_CUSTOMER_GET , her SAP sisteminde mevcut olan bir RFC fonksiyonudur. Aşağıdaki program örnek olması amacıyla yazılmıştır. Import parametresi olarak, müşteri kodu girilecek ve bu bilgi SAP ye transfer edilecek ve sonucunda da müşteri adres bilgisi SAP den bir tablo parametresinde alınarak ekranda gösterilecektir.

Aşağıdaki yazılım kodu SAP ye nasıl LOGON olunacağını göstermektedir. CreateFunction metodu ile RFCFunction objesi oluşturulmaktadır. Import parametresi KUNNR, kullanıcı tarafından verilen müşteri kodu ile doldurulmaktadır. Arkasından Execute komutu ile fonksiyon çağırılmaktadır. Fonksiyonun çağırılması akabinde, program CUSTOMER_T tablosunda döngü içerisinde dolaşarak ekrana bazı kolon bilgilerini yazmaktadır.

 

[C#]

static void Main(string[] args)
{
R3Connection con = new R3Connection("hamlet",11,"theobald","pw","DE","800");
con.Open(false);
// Bir fonksiyon objesinin oluşturulması
RFCFunction func = con.CreateFunction("SD_RFC_CUSTOMER_GET");
Console.WriteLine("Lütfen Müşteri Kodunu Giriniz...");
Console.WriteLine("(müşteri kodu başındaki 0000 ları girmeyi unutmayınız...");
// Export parametresinin doldurulması
StringBuilder CustomerNo = new StringBuilder(Console.ReadLine());
func.Exports["KUNNR"].ParamValue = CustomerNo.ToString();
try
{
func.Execut e();
}
catch (ERPException e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
Console.ReadLine();
return;
}
// fonksiyon modülünün sonuçlarının ekrana yazdırılması
Console.WriteLine("Müşterinin Adı :");
Console.WriteLine(func.Tables["CUSTOMER_T"].Rows[0,"NAME1"]);
Console.ReadLine();
}

 

[VB]

Sub Main()
Dim con As New R3Connection("hamlet", 11, "theobald", "pw", "DE", "800")
con.Open(False)
' Fonksiyon objesinin oluşturulması
Dim func = con.CreateFunction("SD_RFC_CUSTOMER_GET")
Console.WriteLine("Lütfen Müşteri Kodunu Giriniz...")
Console.WriteLine("(lütfen kodun başındaki 000 ları girmeyi unutmayınız...")
' Export parametresinin doldurulması
Dim CustomerNo As New StringBuilder(Console.ReadLine())
func.Exports("KUNNR").ParamValue = CustomerNo.ToString()
Try
func.Execut e()
Catch e As ERPException
Console.WriteLine(e.Message)
Console.ReadLine()
Return
End Try
' fonksiyon modülünün sonuçlarının ekrana yazdırılması
Console.WriteLine("Müşterinin Adı:")
Console.WriteLine(func.Tables("CUSTOMER_T").Rows(0, "NAME1"))
Console.ReadLine()
End Sub

SAP R/3 - .NET - Danışmanlık Hizmetleri

Trinoks, Theobald ürünlerinin Türkiye içerisinde implementasyon, eğitim ve desteğini vermekle birlikte SAP R/3 ve .NET ile uygulama gelitşrme konusunda müşterilerini hizmet sunmaktadır. Ek rapor ekranları ya da ek geliştirmeler için yapılacak olan toplantı ve analizlerin sonrasında hizmetin ne şekilde verileceği ile ilgili olarak bir analiz dokümanı sunulmakta ve anlaşılan kapsam dahilinde ek geliştirme hizmeti verilmektedir.

Detayı göster...

Xtract IS

xis100

Xtract IS Nedir?

Bütün SAP verilerinin kusursuz bir şekilde SSIS tabanlı ETL Prosesleri ile entegrasyonunu sağlayan bir ara yazılımdır.

Xtract IS - SAP and SSIS ile Plug'n'Play Bağlantısı, mySAP veya SAP BW sisteminizi SQL Server Integration Servisleri ile entegre etmenize yarar. Sadece bir kaç mouse tıklaması ile yüklü miktarda veriyi yüksek performans ile doğru bir şekilde çekebilirsiniz.

Detayı göster...

Xtract QV

xis100

Xtract QV Nedir?

QlikView kullanılarak SAP verilerinin gelişmiş hafıza BI'idir. (Xtract QV - SAP ve QlikView Sorunsuz Entegrasyonu)

Sekiz farklı veri çekme tipi ile optimal, sağlam ve hızlı veri katmanı oluşturularak SAP ile QlickView arasında entegrasyon sağlanabilmektedir.

Detayı göster...

Xtract PPV

xis100

Xtract PPV Nedir?

SAP ile PowerPivot arasında sorunsuz bağlantı sağlamanıza imkan sunan bir servis yapısıdır.

Xtract PPV sayesinde her türlü, SAP ve BW verisini PowerPivot ile entegre edebilirsiniz. Xtract PPV ile SAP Tablolarına, Sorgulamalara, BAPI'lere, RFC'lere ve BW küpleri ve ABAP Raporlarına kolayca bağlanabilirsiniz.

Detayı göster...

ERPConnect

erp100

ERPConnect Nedir?

SAP R/3 ve SAP ERP için .NET API "SAP Certified Integration with SAP NetWeaver" sertifikalı bir yazılımdır.

ERPConnect, çok fazla çaba sarfetmeden , ve en önemlisi ayrıca bir ara katman gerektirmeden SAP ile bağlı arayüzler tasarlamanızı, .NET uygulamalar yapmanızı sağlayan .NET Assembly'sidir.

Detayı göster...

Xtract RS

xis100

Xtract RS Nedir?

SAP'ın veri tabanının arka uç noktası ile bağlantı yapabilecek bir ara yazılım, SQL Server Reporting Servis eklentisidir.

Xtract RS, Microsoft Reporting Servisleri için optimize edilmiş bir veri sağlayıcı alt yapıdır. bir veri uç noktası olarak , sorunsuz bir şekilde Business Intelligence Studio ve Reporting Service Sunucusuna bağlanmaktadır. 

Detayı göster...

ERPConnect Services

xis100

ERPConnect Services Nedir?

SAP ile SharePoint arasında sorunsuz bağlantı sağlamanıza imkan sunan bir servis yapısıdır.

ERPConnect Services, SAP ERP/BW ile Sharepoint arasında entegrasyon sağlayabilmek için gerekli iki farklı komponentten oluşur. ERPConnect Services kullanıldığı durumda ayrıca bir ara katmana ihtiyaç yoktur.

Detayı göster...